contact
contact
contact

ניר אביעד - רקע אישי ומקצועי


ניר אביעד – רקע אישי ומקצועי
• תושב רמת אביב, נשוי לאשה נהדרת ואב לשני ילדים מדהימים.
• רקע של כ-12 שנה בעבודה במוסדות פיננסים ובבתי השקעות גדולים בתפקידים מקצועיים וניהוליים.
• ניסיון עשיר בטיפול במאות תיקי השקעות וחסכונות של לקוחות פרימיום ולקוחות מוסדיים.
• שותף בוועדות השקעה מקצועיות בבתי השקעות לבחירת אסטרטגיות ניהול נכסים וגידור סיכונים.
• בוגר כלכלה וניהול, התמחות בשוק ההון – אוניברסיטת בן גוריון.
• רישיונות מותלים בניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות, וכן רישיון סוכן ביטוח פנסיוני.

לפרטים נוספים אנא מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
שם:
טלפון:
דוא"ל:

האתר לעיל מספק מידע כללי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. יכול שהמידע אינו עדכני, מלא ושלם ואינו כולל את כל ההבהרות והמידע הרלוונטי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. טבלת "קופות מובילות" מתעדכנת אחת לכמה חודשים, ועל כן מידע עדכני יותר ניתן להשיג אצל החברות עצמן או באתר של משרד האוצר. האתר אינו מכיל הצעה או שידול לעסקה כלשהי. האתר נערך למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להשתמש בו לצורך קבלת החלטת השקעה כלשהי. אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל אדם והן בבדיקה מקיפה ויסודית של כל מוצר ומוצר, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. ניר אביעד מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ/משווק פנסיוני ו/או משווק/מנהל השקעות.